Universell utforming i offentlige og private bygg

I Norge i dag så er det hjemlet i lovverket kravene til universell utforming i bygg.

Lovene er:

Lov om offentlige anskaffelser, § 6

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Lov om planlegging og byggesaksbehandling
Ot.prp. nr. 45 (2007-2008)[9] krever at alle publikumsbygg skal få universell utforming.
Både offentlig og privat virksomhet er pålagt å ha universell utforming av virksomhetens «alminnelige funksjon».

Vi i Norsk Terrazzo tilbyr å hjelpe oppdragsgiver med å oppfylle lovverkets krav ifm. Installasjon av våre terrazzogulv.

Vi kan tilby integrerte fugefrie ledelinjer- oppmerksomhetsfelt og farefelt ved trapp(svaksynte) iht til lovens krav om luminens kontrast. Vi tilbyr også installasjon av taktil merking samt planlegging og installasjon av skraperister-matter osv. i inngangspartier.

Planlegging og utførsel gjøres i samarbeid med ansvarlig entrepenør og beskrivende på hvert prosjekt.

Login


Glemt ditt passord? |  Glemt ditt brukernavn?

×